Tussentijdse verhoging pensioen

Goed om te weten

Door de versoepeling van de regels, is het voor pensioenfondsen mogelijk om de pensioenen te verhogen. Het pensioenfonds moet dan voldoen aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de beleidsdekkingsgraad op 1 juli 2022 minimaal 105% is. De actuele dekkingsgraad mag niet onder de 105% zijn en door de toeslagverlening ook niet onder de 105% zakken. De tweede voorwaarde heeft te maken met de verwachting van het pensioenfonds om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoe dit precies zit leggen we aan u uit.

Beleidsdekkingsgraad is gestegen
De dekkingsgraad van het pensioenfonds laat sinds het begin van dit jaar een goede stijging zien. Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad ook gestegen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Omdat deze hoog genoeg is, hebben we ruimte om deze verhoging te doen.

Onze verwachting: we verhuizen mee naar het nieuwe pensioenstelsel
Het bestuur verwacht uw huidige pensioenrechten en -aanspraken mee te verhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. Zowel het bestuur als sociale partners hebben deze verwachting uitgesproken. De sociale partners zijn de werkgevers en de werknemersorganisaties. De pensioenrechten zijn de bedragen die we betalen aan de mensen die nu pensioen van ons ontvangen. De pensioenaanspraken zijn de tot nu toe opgebouwde pensioengelden door (oud-)werknemers voor hun toekomstige pensioenuitkering. Deze bedragen samen verhuizen we mee naar een pensioen dat past binnen de nieuwe wetgeving (Wet Toekomst Pensioenen).

Voordelen en nadelen voor iedereen op een rijtje
Het bestuur moet een evenwichtig besluit nemen. Dat betekent dat we de voor- en nadelen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of krijgt uitgekeerd meenemen bij het nemen van een besluit. De gevolgen heeft het bestuur op een rijtje gezet. 

Hoe heeft het bestuur dit gedaan? 
Het bestuur heeft voor iedereen gekeken naar de gevolgen op de langere termijn. Want als we nu een toeslag geven, daalt onze dekkingsgraad. En dat heeft mogelijk gevolgen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt (of heeft opgebouwd). Die gevolgen kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Daar heeft het bestuur rekening mee gehouden. Zo zorgt het bestuur ervoor dat de tussentijdse toeslagverlening evenwichtig is. 

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.