Nieuws

Wet toekomst Pensioenen bij Tweede Kamer

De Wet toekomst pensioenen volgt uit het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten. In het nieuwe pensioenstelsel gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Daarnaast biedt het nieuwe stelsel u meer inzicht in uw opgebouwde pensioen. Er komen ook nieuwe regels voor het partnerpensioen voor deelnemers.

De regering wil de wet op 1 januari 2023 laten ingaan. Dat kan dus alleen nadat beide Kamers de wet goedkeuren. Als de wet op 1 januari 2023 ingaat, krijgen sociale partners en pensioenfondsen 4 jaar de tijd om over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen waarin deelnemers nog pensioen opbouwen zijn overgegaan.

Voordat we kunnen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel moeten er nog een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het pensioenfondsbestuur, onze sociale partners en het verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen.

Wat kunt u doen?

Op onze website staat een speciale pagina over het nieuwe pensioenstelsel. Daar vindt u meer informatie.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.