Nieuws

Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling (CDC-regeling)

Hebt u voor 2015 extra pensioen opgebouwd in de oude FUT- en bijspaarregeling? Dan kunt u er voor kiezen om met die pensioenpot nu al pensioenaanspraken in te kopen.

Deze beschikbare premieregeling (ook DC-regeling of premieovereenkomst genoemd) is ondergebracht bij NN IP. Er wordt geen geld meer in gestort, de pensioenpot groeit alleen nog als er winst wordt gemaakt met de beleggingen. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u met die pensioenpot extra pensioen aankopen bij een (ander) pensioenfonds of een andere verzekeraar.

Een keer per jaar biedt Pensioenfonds Astellas u de mogelijkheid om nu al pensioenaanspraken in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds.

Als u pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Astellas, ontvangt u van ons een brief over deze mogelijkheid. Bij die brief vindt u ook het keuzeformulier.

Let op: U moet uw keuze vóór 20 november 2022 kenbaar maken aan het pensioenfonds. Doet u dat niet of niet voor de genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling. U kunt dan in een volgend kalenderjaar wel alsnog de keuze maken om pensioenaanspraken in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen. Daarnaast vindt u op deze pagina meer over inkoop in de middelloonregeling.