Nieuws

Goed nieuws: wij verhogen uw pensioen

In het begin van dit jaar lieten wij u weten dat de regels voor pensioenfondsen over het verhogen van pensioen mogelijk zouden worden aangepast. Dit is in de tussentijd gebeurd. 

 

Deze aanpassing heeft te maken met het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen mogen nu bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% (in plaats vanaf 110%) de pensioenen verhogen.

Een tussentijdse verhoging van uw pensioen
Door de aanpassing van deze regels en omdat op dit moment de financiële situatie van het fonds voldoende is om te mogen verhogen, kan het bestuur van uw pensioenfonds uw pensioen eenmalig tussentijds verhogen. Dit geldt voor iedereen: deelnemers, oud-deelnemers en mensen die pensioen van ons ontvangen. Uw pensioen wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 3,28%.

Deze extra verhoging wijkt af van ons beleid
Het besluit over deze extra verhoging wijkt af van ons toeslagbeleid. In het toeslagbeleid staat omschreven per wanneer we de pensioenen verhogen of verlagen. Dit besluit betekent dan ook niet dat we per 1 januari 2023 weer kunnen verhogen. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds op 31 oktober 2022.

Uw pensioen is al een aantal jaar niet verhoogd. De prijzen zijn in die periode wel sterk gestegen. Het bestuur is dan ook van mening dat het goed is om de pensioenen nu te verhogen.

Belangrijk om te weten

  • Lees ook de informatie op deze pagina: 'tussentijdse verhoging van uw pensioen'
  • Voor gepensioneerden geldt dat de verhoging uitbetaald wordt per 23 augustus 2022. Dat is dan inclusief een nabetaling tot en met juli. 
  • De verhoging is voor (oud-) deelnemers zichtbaar in Mijn Pensioencijfers in het laatste kwartaal van 2022.  

Hebt u vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen uw graag.