Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 114,2% in april

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in april van 113,2% naar 114,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

• een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
• een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 114,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in april van 120,3% naar 123,7%.

Ontwikkelingen in april

Ook in april bleef de rente stijgen. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Hierdoor daalden onze voorzieningen de afgelopen maand. En als de voorzieningen dalen, gaat de dekkingsgraad omhoog. Met voorzieningen bedoelen wij het geld dat het pensioenfonds moet reserveren voor het uitbetalen van alle pensioenen in de toekomst.
April was trouwens een slechte maand voor beleggers in aandelen. De aandelen werden wereldwijd minder - soms veel minder - waard. Ook onze beleggingen in aandelen werden minder waard, net als onze andere beleggingen (onder andere in obligaties). Ons totale vermogen nam hierdoor af. We hebben dus minder geld ‘in kas’. Maar het gunstige effect van de hogere rente zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad in april uiteindelijk toch omhoog ging.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.