Nieuws

Beleidsdekkingsgraad steeg naar 120,1% in oktober

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in oktober van 118,9% naar 120,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds €1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:
• een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
• een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 120,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in oktober van 124,6% naar 127,2%.

Ontwikkelingen in oktober

Met de beleggingen van ons fonds ging het in oktober beter dan in september. Ons vermogen groeide hierdoor. De rente is net als de vorige maand ook weer gestegen. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor onze dekkingsgraad. Onze financiële positie verbetert daardoor.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.