Nieuws

Beleidsdekkingsgraad steeg naar 117,% in augustus

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in augustus van 117,1% naar 117,9%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 117,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in augustus van 118,7% naar 124,2%.

Ontwikkelingen in augustus

De aandelen lieten in augustus een minder goed resultaat zien. Ons vermogen is hierdoor afgenomen. De  rente is fors gestegen en dat heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Deze is dan ook flink toegenomen. De hoge rente zorgt ervoor dat we minder hoeven te reserveren voor de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.