Nieuws

Beleidsdekkingsgraad steeg naar 117,1% in juli

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in juli van 116,4% naar 117,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 117,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in juli van 124,7% naar 118,7%.

Ontwikkelingen in juli

In juli steeg de waarde van de beleggingen . Hierdoor steeg ons vermogen. De rente is in juli gedaald. Onze voorzieningen – het geld dat we moeten reserveren voor het betalen van de (toekomstige) pensioenen – zijn hierdoor toegenomen. We hebben namelijk meer geld in kas nodig omdat we minder rente krijgen op ons vermogen. Doordat onze voorzieningen naar verhouding harder stegen dan ons vermogen, is onze actuele dekkingsgraad gedaald ten opzichte van juni.

Hoe kan de actuele dekkingsgraad dalen en de beleidsdekkingsgraad stijgen?

Dit is mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de rente en beleggingsopbrengsten. De actuele dekkingsraad van juli 2021 (110,5%) valt nu buiten de berekening van de beleidsdekkingsgraad van juli 2022. De actuele dekkingsgraad van juli 2022 komt hiervoor in de plaats en deze is 118,7%. Doordat in de berekening van de beleidsdekkingsgraad nu de lagere actuele dekkingsgraad van juli 2022 (110,5%) wegvalt en de hogere actuele dekkingsgraad van juli 2022 (118,7%) wordt toegevoegd, stijgt de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.