Nieuws

Beleidsdekkingsgraad steeg naar 116,4% in juni

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in juni van 115,4% naar 116,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

• een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
• een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 116,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad vertoont hierdoor minder pieken en dalen. Daarom kijken pensioenfondsen naar deze dekkingsgraad bij het nemen van besluiten. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in juni van 125,1% naar 124,7%.

Ontwikkelingen in juni

In juni daalde de waarde van aandelen ten opzichte van mei. Dat gold ook voor bedrijfsobligaties en vastgoed. De staatsobligaties lieten eveneens een daling zien door de stijgende rente. Ons totale vermogen nam hierdoor af. We hebben dus minder geld ‘in kas’.

Onze verplichtingen zijn door de stijging van de rente ook gedaald. Doordat ons vermogen echter meer daalde dan onze verplichtingen, is onze actuele dekkingsgraad in juni omlaag gegaan ten opzichte van mei.

Hoe kan de actuele dekkingsgraad dalen en de beleidsdekkingsgraad stijgen?
Dit is mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de rente en beleggingsopbrengsten. De dekkingsraad van juni 2021 (111,6%) valt nu buiten de berekening van de beleidsdekkingsgraad van juni 2022. De dekkingsgraad van juni 2022 komt hiervoor in de plaats en deze is 124,7%. Doordat in de berekening van de beleidsdekkingsgraad nu de lagere dekkingsgraad van 111,6% wegvalt en de hogere dekkingsgraad van 124,7% wordt toegevoegd, stijgt de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.