Nieuws

Vertrouwen is het uitgangspunt in ons werk

Wanneer we Dick Vis spreken zit zijn eerste maand als bestuursvoorzitter bij Pensioenfonds Astellas er net op. Op een maandagmiddag in maart vertelt hij, tijdens een wandeling langs Dierentuin Artis in Amsterdam, over zijn eerste indrukken van het fonds en de belangrijke onderwerpen waaraan hij, samen met de andere bestuurders en partners, dit jaar zal gaan werken.

Ik voelde meteen een klik met dit fonds

Na het plotselinge overlijden van zijn voorganger Dirk Veenvliet, werd Dick eind 2020 benaderd door Pensioenfonds Astellas voor de functie van bestuursvoorzitter. Hij vertelt: “Al tijdens de oriënterende gesprekken voelde ik een klik met de mensen van dit fonds en die klik was wederzijds. We voelden wederzijds het vertrouwen dat we als team de opdracht succesvol kunnen gaan vervullen. En vertrouwen, dat is het allerbelangrijkst!”

Vertrouwen is het allerbelangrijkst

Dick legt uit: “Al jarenlang werk ik in de financiële sector en voor pensioenfondsen. Het vertrouwen van mensen in de sector én in pensioenfondsen, is mede door de kredietcrisis flink onderuit gegaan. Terwijl wij dit werk juist doen voor de mensen; voor alle deelnemers van het fonds. Om je werk goed te kunnen doen, moeten mensen jou vertrouwen en op jou kunnen vertrouwen. Het draait niet alleen om geld maar ook om integriteit. Vertrouwen is het uitgangspunt in ons werk en de deelnemers van het pensioenfonds moeten erop kunnen vertrouwen dat het pensioenfonds handelt in hun belang.”

Aandachtspunten voor 2021

“Tijdens mijn eerste maand als bestuursvoorzitter heb ik ontzettend veel gesprekken gevoerd. Met de meeste mensen heb ik gesproken om op die manier een zo compleet mogelijk beeld te vormen van het fonds, van het bestuur en van mijn rol. Ondanks het werken op afstand verloopt de kennismaking en samenwerking heel goed. Niet gek ook want het zijn allemaal heel betrokken mensen. Daarnaast heb ik heel veel gelezen, vooral beleidsstukken. Op die manier krijg ik goed in beeld waar we als eerste de focus op moeten leggen.” Wat zijn dan de aandachtspunten voor dit jaar?

De toekomst van onze pensioenregeling

“Voor het fonds is dat de strategische agenda. Waar gaan we naartoe? Wat is de toekomst van onze pensioenregeling? Mede in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Er staat tenslotte een grote transitie op stapel. Voor alle pensioenfondsen natuurlijk, maar ook voor ons.” Dick vervolgt: “Momenteel is er een conceptwet, na de zomervakantie zal er een definitief kader zijn. Daar gaan we ons een visie over vormen. Samen met sociale partners, samen met het verantwoordingsorgaan, én als pensioenfondsbestuur zelf. Met een open vizier bekijken we de mogelijkheden. Welke regeling de beste is voor het pensioen van onze deelnemers, is aan de sociale partners. En hoe die dan het beste uitgevoerd kan worden, daar gaan we wel wat tijd voor nodig hebben. Uiterlijk op 1 januari 2026 moet de nieuwe regeling gebruikt worden, maar daar moeten we ons nu al op voorbereiden.”

Maatschappelijk verantwoord beleggen

“Naast het nieuwe pensioenstelsel gaan we ons dit jaar verdiepen in ons ESG-beleid. ESG staat voor Environmental, Social & Governance ofwel maatschappelijk verantwoord beleggen. Op de pensioengelden willen we natuurlijk een goed rendement maken, zodat we goede pensioenen uit kunnen betalen. Daarnaast hebben we de ambitie om ook maatschappelijk rendement te maken, om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De mate waarin we dat willen doen, gaan we herijken. De komende tijd zullen we ook de deelnemers van het fonds vragen naar hun wensen wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen.”

Maak een pensioenplan

Gevraagd naar een pensioentip voor de lezers, antwoordt Dick resoluut: “Kijk periodiek naar je pensioensituatie, bijvoorbeeld via mijnpensioenoverzicht.nl. Daarin staan al je pensioenaanspraken op een rij, dus al het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je huidige werkgever en eventuele werkgevers daarvoor. Daarbij is het goed om kijken naar je toekomst. Hoe ziet jouw situatie er dan uit? Hoeveel geld verwacht je nodig te hebben? Heb je dan voldoende pensioen opgebouwd? En wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden? Daar hoef je echt niet iedere maand naar te kijken, maar eens per jaar is al een goed begin, bijvoorbeeld bij het doen van de belastingaangifte. Ook zou ik je aanraden om eens in de vijf jaar een pensioenplan te (laten) maken. Zodat je weet hoe je financiële toekomst eruit ziet, als je met pensioen gaat.”