Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 109,3% in oktober

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in oktober van 108,2% naar 109,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 109,3% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in oktober van 112,0% naar 112,9%.  

Ontwikkelingen in oktober

De rente daalde licht in oktober. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daar staat tegenover dat het in oktober goed ging met de beleggingen van ons fonds. Daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.