Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 101,9% in maart

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in maart van 100,6% naar 101,9%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 101,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in maart van 107,1% naar 109,9%.  

Ontwikkelingen in maart

De actuele dekkingsgraad steeg in maart met 2,8%-punt. Deze stijging is te danken aan zowel een stijging van de rente als positieve rendementen op de beurzen. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze financiële positie. Het vermogen van ons fonds groeide in maart en door de hogere rente hoeft het fonds op lange termijn minder geld opzij te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.