Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 100,6% in februari

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas steeg in februari van 100,0% naar 100,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 100,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in februari van 104,2% naar 107,1%.

Ontwikkelingen in februari

De actuele dekkingsgraad steeg in februari met 2,9%-punt. Deze stijging is te danken aan zowel een stijging van de rente als zeer positieve rendementen op de beurzen in de eerste helft van februari. Hier stond tegenover dat door de hogere rentes de waarde van onze obligaties daalde. Daardoor daalde het totale vermogen van ons fonds, maar als gevolg van de stijging van de rente daalden de verplichtingen van ons fonds dus ook.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.