Nieuws

Alle facetten van een pensioenfonds, dat zijn er nogal wat!

Met de benoeming van Freek Amsing tot bestuurslid namens de werknemers, beschikt Pensioenfonds Astellas weer over een voltallig bestuur. We spreken Freek over zijn inwerkperiode in coronatijd en de eerste maanden als bestuurslid.

Hij vertelt: “Inwerken in coronatijd is niet zo eenvoudig. In januari 2020 heb ik één fysieke bestuursvergadering bijgewoond, daarna was alles online. Ondanks dat ben ik uitstekend ingewerkt door de andere bestuursleden en mijn voorganger Arjan Beijert. Na een inwerkperiode van een jaar ben ik goed voorbereid op mijn nieuwe rol.”

Er zit zo veel meer achter pensioen

Freek: “Vanuit mijn financiële achtergrond wist ik al veel van pensioenregelingen en -berekeningen. Dat er nog zoveel meer achter ons pensioen en pensioenregelingen zit, dat verraste mij wel.” Het pensioenlandschap is heel breed. Dat moet je als bestuurslid goed kunnen overzien om de belangen van de deelnemers zo optimaal mogelijk te behartigen. “Er zijn zo ongelooflijk veel regels en regelingen waarin je ingewerkt moet worden. Daarnaast heeft het bestuur met veel verschillende partijen te maken. Naast het inwerken heb ik een intensief opleidingsprogramma gevolgd om me te bekwamen in alle facetten van een pensioenfonds. En dat zijn er nogal wat.”

We gaan het nieuwe pensioenstelsel handen en voeten geven

Waar gaat in zo’n complex werkveld als eerste je aandacht naar uit? ”Alles staat of valt natuurlijk met het nieuwe pensioenstelsel. Nu het nieuwe pensioenstelsel met een jaar is uitgesteld, is de uitdaging dat alle partijen urgentie blijven voelen. Het is belangrijk dat wij samen met de sociale partners (de werkgever, OR en de vakbonden) en het Verantwoordingorgaan hierover kennis delen en beleidskeuzes voorbereiden. Samen kunnen we de route naar het nieuwe pensioenstelsel uitstippelen. Want ook al lijkt 2027 ver weg, er moeten nu al keuzes gemaakt worden die het nieuwe pensioenstelsel handen en voeten geven. De sociale partners spelen hier een cruciale rol in. Dat zie ik als het belangrijkste speerpunt voor dit jaar.”

Het is belangrijk dat u weet wat er speelt

“De grote vraag is wat de impact van het nieuwe pensioenstelsel op uw en mijn pensioen gaat zijn. Natuurlijk houden wij u op de hoogte over alle ontwikkelingen, via onze website en per mail. Daarnaast is het verstandig om zelf een beeld te vormen over uw eigen pensioen. Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd en hoeveel pensioen verwacht u later nodig te hebben. In Mijn Pensioencijfers vindt u een overzicht van het pensioen dat u bij ons fonds hebt opgebouwd. Hebt u pensioen opgebouwd bij verschillende fondsen? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een totaaloverzicht van al uw pensioenpotjes bij elkaar. Hebt u vragen over uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Astellas, dan helpen wij u graag. Voor algemene vragen kunt u ook bij de HR afdeling van Astellas terecht. Schroom niet, het is belangrijk dat u weet wat er speelt.