Nieuws

Wat is dat toch met die rekenrente?

Met de rekenrente bepalen wij hoeveel geld we nu in kas moeten hebben om alle pensioenen uit te betalen. Nu en in de toekomst.

Waarom is de rekenrente belangrijk?

Wij ‘beloven’ u een pensioen. Het is geen keiharde belofte, maar we doen er alles aan om te regelen dat u dat pensioen krijgt. Maar hoe weten we of er genoeg geld is om over 30, 40 of 50 jaar alle pensioenen nog te kunnen betalen? Daarvoor moeten we de rekenrente gebruiken.

Een rekenvoorbeeld met €100

Stel, u wilt iemand over 10 jaar €100 betalen. U kunt dan nu €100 in een kluis leggen. Maar u kunt ook geld op een spaarrekening zetten. Dan krijgt u elk jaar (een beetje) rente van de bank. Daardoor hoeft u nu minder geld opzij te leggen. Hoe hoger de rente, hoe minder u nu op uw spaarrekening zet:

  • bij 1% rente is dat €90,53
  • bij 2% rente is dat €82,05

Zo werkt het min of meer ook voor ons fonds. De rente die we gebruiken, is de rekenrente. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld we nu in kas moeten hebben.

Weinig risico…

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente elke maand vast. Daarvoor kijkt DNB naar de rente van heel zekere leningen op de financiële markten. Die leningen worden zo goed als zeker afgelost. Die rente is dus vrij van risico. Dat past bij onze ‘belofte’ om uw pensioen uit te keren. Rekenen met deze rente vergroot de kans groot dat we kunnen betalen wat we hebben ‘beloofd’.

… maar erg laag

De rekenrente is de laatste jaren gedaald en blijft erg laag als we dat vergelijken met vroeger. Dat geldt voor alle rentes. Kijk maar naar de rente op uw spaarrekening en/of hypotheek. We hebben dus steeds meer geld nodig. Maar met onze beleggingen houden we dat niet bij. Door de lage rekenrente verslechtert onze financiële positie.

En straks?

In het nieuwe pensioenstelsel gebruiken we de rekenrente niet meer. Hierover leest u meer in dit nieuwsbericht.