Nieuws

Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling: maak uw keuze vóór 15 februari 2020

Hebt u voor 2015 extra pensioen opgebouwd uit de oude FUT- en bijspaarregeling? Pensioenfonds Astellas biedt u jaarlijks de mogelijkheid om met uw pensioenkapitaal uit deze beschikbare premieregeling nu al pensioenaanspraken in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds.

Maak uw keuze vóór 15 februari 2020

Als u pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Astellas, hebt u een brief over deze mogelijkheid van ons ontvangen. Bij die brief vindt u ook het keuzeformulier. Hiermee kunt u uw keuze vóór 15 februari 2020 kenbaar maken aan het fonds. Doet u dat niet of niet voor de genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling.

Meer informatie

In de veelgestelde vragen en op deze pagina leest u meer over inkoop in de middelloonregeling.