Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt naar 103,8% in januari

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in januari van 104,0% naar 103,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 103,8% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds daalde in januari van 106,0% naar 103,9%. 

Ontwikkelingen in januari

De rente daalde in januari, mede als gevolg van het uitbreken van het coronavirus. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De vrees voor het coronavirus en de impact hiervan op de economie leidt er niet alleen toe dat de rente daalt, maar ook dat aandelen minder waard worden. Onze obligaties werden in januari wel meer waard. De lage rente heeft op die beleggingen namelijk een positief effect. Zij worden meer waard als de rente daalt. De waarde van ons totale vermogen steeg, maar helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van een lage rente op de verplichtingen om alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele maandelijkse dekkingsgraad daalde daardoor 2,1%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.