Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt naar 100,6% in juni

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in juni van 101,0% naar 100,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 100,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in juni van 97,5% naar 98,2%. 

Ontwikkelingen in juni

De rente daalde licht in juni. Dat is minder gunstig voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. In juni ging het wel goed met de aandelenmarkten, daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Die positieve ontwikkeling is echter niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In mei was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van juni 2019 tot en met mei 2020. In juni was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van juli 2019 tot en met juni 2020. In juni 2020 is voor de berekening van het gemiddelde de actuele dekkingsgraad van juni 2019 van 103,1% afgevallen en de lagere actuele dekkingsgraad van juni 2020 van 98,2%, is erbij gekomen. Daardoor is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gedaald.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.