Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt naar 100,2% in juli

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in juli van 100,6% naar 100,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 100,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in juli van 98,2% naar 98,5%. 

Ontwikkelingen in juli

De rente daalde licht in juli. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Met de aandelen van ons fonds ging het in juli net als de maand ervoor goed. Daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Die positieve ontwikkeling is echter niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In deze berekening valt de relatief hoge dekkingsgraad van juli 2019 weg en komt de lagere dekkingsgraad van juli 2020 erbij, dat levert een lager gemiddelde op.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.