Nieuws

Pensioenkapitaal inkopen in de middelloonregeling

Hebt u voor 2015 extra pensioen opgebouwd uit de oude FUT- en bijspaarregeling? Dan kunt u er voor kiezen om met die pensioenpot nu al pensioenaanspraken in te kopen.

Deze beschikbare premieregeling (ook DC-regeling of premieovereenkomst genoemd) is ondergebracht bij NN IP. Er wordt geen geld meer in gestort, de pensioenpot groeit alleen nog bij een positief rendement op de beleggingen. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u met die pensioenpot extra pensioen aankopen bij een (ander) pensioenfonds of een andere verzekeraar.

Een keer per jaar biedt Astellas u de mogelijkheid om nu al pensioenaanspraken in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds.

Als u pensioenkapitaal hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds Astellas, ontvangt u van ons een brief over deze mogelijkheid. Bij die brief vindt u ook het keuzeformulier.

Let op: U moet uw keuze vóór 15 februari 2020 kenbaar maken aan het fonds. Doet u dat niet of niet voor de genoemde datum, dan blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling.

Meer informatie

In de veelgestelde vragen en op deze pagina leest u meer over inkoop in de middelloonregeling.