Nieuws

“Ik ben trots op ons pensioenfonds”

Na een nek-aan-nekrace werd Dick Kooijman in maart verkozen tot lid van ons verantwoordingsorgaan. Hij vertelt over zijn drijfveer om zich verkiesbaar te stellen en over hoe hij zijn rol ziet binnen het verantwoordingsorgaan.

Komende zomer is Dick Kooijman 20 jaar in dienst van Astellas Pharma B.V. In 1999 kwam hij in dienst als algemeen directeur van Yamanouchi Nederland. Na de fusie met Fujisawa in 2005 ging hij verder als algemeen directeur van Astellas Pharma B.V. Dick heeft 3 kinderen en is het afgelopen jaar 2 keer opa geworden. Zijn hobby’s zijn tennissen en fitnessen.

Goede pensioenen waarborgen

“De laatste jaren is er veel discussie in Nederland over toekomst van ons pensioenstelsel”, begint Dick. “Ik vind dat een zeer interessante ontwikkeling en heb me daarom verkiesbaar gesteld voor de vacante positie binnen het verantwoordingsorgaan. Ik denk dat we in Nederland heel scherp moeten blijven in de discussie over een nieuw pensioenstelsel. Het is belangrijk dat onze goede pensioenen gewaarborgd blijven.”

Trots op vertrouwen

Samen met 2 andere kandidaten streed Dick om de vacante positie binnen het verantwoordingsorgaan. Wat deed het met hem toen bleek dat hij de meeste stemmen had gekregen? “Ik vind het fantastisch dat ik het vertrouwen heb gekregen van zoveel mensen binnen onze onderneming. Net als de andere kandidaten heb ik geen campagne gevoerd. Dan is het leuk om te vernemen dat mensen mij het vertrouwen geven, puur om hoe ze mij als persoon en collega kennen.”

Belangrijke verantwoordelijkheid

Van individuele taken of verantwoordelijkheden is geen sprake in het verantwoordingsorgaan, geeft Dick aan. “We vervullen de taken gezamenlijk, met z’n drieën. Ik ben vertegenwoordiger van de werknemers, Meindert van Rijswijk van de werkgever en Sander de Wit van de gepensioneerden. Daarbij is Meindert de voorzitter van het orgaan en Sander de secretaris. Samen hebben wij de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Dit is een belangrijke en interessante verantwoordelijkheid.

Ik vind het fijn dat we regelmatig samen met het bestuur overleggen, want uiteindelijk streven we hetzelfde doel na: een zo goed mogelijk pensioen voor alle belanghebbenden.”

“Het is veel waard om als onderneming een eigen pensioenfonds te hebben dat gezond is”, vervolgt Dick. “In een omgeving waarin veel ondernemingspensioenfondsen wegvallen, ben ik dan ook trots op ons fonds. We staan er goed voor, niet alleen financieel maar ook als je kijkt naar de samenstelling. We hebben een gezonde mix van actieven, inactieven en gepensioneerden.”

Houd u bewust bezig met uw pensioen

Als nieuwbakken lid van het verantwoordingsorgaan heeft Dick een duidelijke tip voor alle deelnemers aan ons fonds: “Houd u bewust bezig met uw pensioen, ook al is het nog ver weg. Controleer op tijd wat u aan pensioen hebt, dan komt u straks niet voor onaangename verrassingen te staan. Mocht het te weinig zijn, dan kunt u nu nog actie ondernemen. En volg daarnaast een beetje wat er landelijk allemaal speelt op pensioengebied. Het gaat immers om uw financiële toekomst.”