Nieuws

Dick Kooijman wint verkiezingen verantwoordingsorgaan

In november vroegen we aan alle medewerkers van Astellas of ze geïnteresseerd waren om zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan van ons fonds. Drie kandidaten meldden zich na die oproep: Dick Kooijman, Bernard ter Schure en Maurice Timmermans.

Verkiezingen

Dat betekende dat we verkiezingen moesten organiseren. De heren zorgden voor een korte motivatie en een foto en alle medewerkers konden vervolgens online hun stem uitbrengen. Maar liefst 47,6% deed dat ook daadwerkelijk. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij het pensioenfonds en daar zijn we trots op.

Uitslag

De uitslag was een nek-aan-nek race tussen Dick Kooijman en Bernard ter Schure. Die eerste won de verkiezingen uiteindelijk met één stem meer. We willen Dick graag feliciteren met zijn benoeming. Natuurlijk ook een woord van dank aan Bernard en Maurice voor alle moeite en tijd die ze hebben geïnvesteerd in hun kandidaatstelling.

Dick Kooijman stelt zich in de loop van dit jaar uitgebreider voor op de website.