Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 104,6%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde in september van 105,5% naar 104,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 104,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in september van 99,3% naar 100,7%. 

Ontwikkelingen in september

De rente steeg in september, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een positief effect op onze financiële positie. Daarnaast profiteerde ons fonds in september van goede aandelenrendementen. Het positieve effect van deze ontwikkelingen werd echter teniet gedaan door een daling van de waarde van de obligaties. Ondanks de stijging van de actuele maandelijkse dekkingsgraad, daalde de beleidsdekkingsgraad met 0,9%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.