Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 108,0%

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas daalde licht in februari, namelijk van 108,1% naar 108,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De hierboven genoemde dekkingsgraad van 108,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele maandelijkse dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele maandelijkse dekkingsgraad van ons fonds steeg in februari van 105,8% naar 107,2%.

Wat speelde er in februari?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook de waarde van onze beleggingen steeg. Net als in januari deden met name de aandelen het goed. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze dekkingsgraad. Februari was daarom een goede maand voor onze financiële positie. De actuele maandelijkse dekkingsgraad steeg 1,4%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.