Nieuws

Het reglement van de beschikbare premieregeling is aangepast

De beschikbare premieregeling is aangepast. Aanleiding daarvoor was de overdracht van de kapitalen uit de beschikbare premieregeling naar NNIP.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Er is een jaarlijkse inkoopmogelijkheid opgenomen. Dit betekent dat Pensioenfonds Astellas u één keer per jaar de mogelijkheid biedt om uw pensioenkapitaal uit de beschikbare premieregeling in te kopen in de middelloonregeling van het pensioenfonds.
  • Als u kiest voor inkoop, dan kunt u gebruik maken van diverse keuzemogelijkheden.
  • Wilt u een variabele uitkering? Dan kunt u ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor het aankopen van pensioen bij een andere toegelaten pensioenuitvoerder. Deze keuze moet u ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum van het pensioen kenbaar maken aan het fonds.
  • Wanneer u geen keuze doorgeeft, blijft uw pensioenkapitaal staan in de beschikbare premieregeling.

Meer informatie?

De wijzigingen zijn ingegaan per 21 september 2018. Wilt u meer weten over de wijzigingen? Bekijk het reglement van de beschikbare premieregeling op de website.

Wilt u meer weten over het inkopen van kapitaal in de middelloonregeling? Ga naar www.pensioenfondsastellas.nl/inkopen.