Nieuws

Beleidsdekkingsgraad november: 108,8%

De beleidsdekkingsgraad daalde licht in november, namelijk van 108,9% naar 108,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad

De bovenstaande dekkingsgraad van 108,8% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in november van 108,6% naar 108,1%.

Ontwikkelingen in november

Het eerste deel van de maand verliep financieel niet goed voor ons fonds. De rente daalde en de beleggingen stonden onder druk: aandelen werden minder waard, de olieprijs daalde en beleggers waren erg onzeker over de Brexit.

De laatste week van november maakte veel goed. De EU-landen zetten een handtekening onder het Brexit-akkoord en de aandelen stegen in waarde. De Beleidsdekkingsgraad bleef ongeveer gelijk aan die van oktober. Het vermogen van ons fonds steeg met 0,8%.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.