Nieuws

Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar in 2018

Het moment waarop u pensioen krijgt en het moment waarop u AOW krijgt, gaan na 2021 steeds verder uit elkaar lopen. 

Het moment waarop u AOW krijgt, stijgt de komende jaren, tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt die stijging afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. Die levensverwachting stijgt sneller dan voorzien. Daarover hebt u ongetwijfeld al het een en ander gelezen in de media. De stijging van de levensverwachting leidt ook tot een stijging van de pensioenleeftijd. Die wordt voor pensioenfonds Astellas per 1 januari 2018 vastgesteld op 68 jaar.

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2018

Het pensioenreglement zal per 1 januari 2018 worden gewijzigd, waarbij de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dit is de leeftijd die pensioenfonds Astellas vanaf 2018 gaat gebruiken om te berekenen hoeveel pensioen u fiscaal maximaal mag opbouwen. In het pensioenreglement wordt gesproken van ‘pensioenrichtdatum’.

Wat betekent dat voor u?

U krijgt niet per definitie AOW en pensioen vanaf hetzelfde moment. Dat geldt al sinds 2013 en zal de komende jaren ongetwijfeld zo blijven. Dat betekent dat u waarschijnlijk pas kort voor uw pensioen weet, wat uw pensioenrichtdatum is. Op dat moment hebt u al een groot deel opgebouwd van het pensioen dat u maximaal mag opbouwen. De keuzemogelijkheden binnen de regeling van Pensioenfonds Astellas geven u de ruimte om de startdatum van uw pensioen aan te passen aan het moment dat u AOW gaat ontvangen. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld kiezen voor deeltijdpensioen of het variëren in hoogte van uw pensioenuitkering (eerst hoger, daarna lager of omgekeerd).

Hoe ziet de toekomst eruit?

We verwachten dat zowel de AOW-leeftijd als de pensioenleeftijd in de toekomst nog verder gaan stijgen. De maatschappelijke discussie is op dit punt nog niet op gang gekomen. De kans is reëel dat dit thema terugkomt in de verkiezingsprogramma’s van meerdere politieke partijen. Dat gaat echter niet leiden tot een aanpassing van het besluit, omdat de berekening van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd gebaseerd is  op bestaande wetgeving.

Meer informatie