Nieuws

Benoemingen in bestuur en verantwoordingsorgaan

Arjan Beijert is per 1 januari 2017 herbenoemd als bestuurder bij pensioenfonds Astellas. Meindert van Rijswijk is per diezelfde datum gestart als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan.

Herbenoeming in het bestuur: Arjan Beijert

De Centrale Ondernemingsraad heeft Arjan Beijert voorgedragen voor een herbenoeming in het bestuur van pensioenfonds Astellas per 1 januari 2017. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen. Arjan werkt op de locatie Meppel en is een jonge, deskundige bestuurder. Zijn herbenoeming draagt bij aan de diversiteit binnen het pensioenfondsbestuur en daarmee aan de eisen die de wetgever stelt.

Nieuw in het verantwoordingsorgaan: Meindert van Rijswijk

Meindert van Rijswijk is per 1 januari 2017 begonnen als nieuw lid in het verantwoordingsorgaan namens de werkgever. Hij is de opvolger van Alain de Wolf. Alain kon niet worden herbenoemd, omdat hij conform de Code Pensioenfondsen het maximaal aantal zittingstermijnen had bereikt. Meindert werkt op de locatie Leiden als Associate Director European Treasury.


Meer weten over deze benoemingen? Neem dan rechtstreeks contact op met Arjan Beijert of Meindert van Rijswijk.