Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 104,8% in juli

De beleidsdekkingsgraad steeg in juli naar 104,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden 

De bovenstaande dekkingsgraad van 104,8% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg in juli van 107,5% naar 107,9%.

Ontwikkelingen in juli

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in juli. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor hoeft ons fonds namelijk minder geld opzij te zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het vermogen van ons fonds daalde echter in juli, doordat de beleggingen minder waard werden. Ondanks deze negatieve ontwikkeling steeg de actuele dekkingsgraad met 0,4%. 

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds Astellas zich heeft ontwikkeld.