Nieuws

Het jaarlijkse pensioenspreekuur was weer waardevol

Door alle aandacht  in de media voor pensioen, hebben veel mensen vragen over hun pensioen. Pensioendeskundigen van AZL beantwoorden voor pensioenfonds Astellas veel vragen via email en telefoon. En er is jaarlijks een pensioenspreekuur bij de werkgever, zowel in Meppel als in Leiden.

Op 13 en 14 oktober 2016 is er weer een pensioenspreekuur geweest in Meppel en Leiden.  

In totaal zijn er 24 gesprekken gevoerd. De vragen gingen bijvoorbeeld over:

  •          het Uniform pensioenoverzicht (UPO). Bekijk de veelgestelde vragen over het UPO. 
  •          internationale waardeoverdracht. Hebt u vragen hierover? Neem contact met ons op. 
  •          de flexibele mogelijkheden rondom het ouderdomspensioen. Bekijk de informatie over pensioen op maat

Het volgende pensioenspreekuur in 2017 zal ook plaatsvinden in Meppel en Leiden. U wordt hierover geïnformeerd via uw werkgever Astellas.