Interview Geertjan Roders, bestuurslid

‘We kijken even terug naar 2021 en vooral vooruit naar 2022’

Geertjan Roders startte in 2019 bij het bestuur van Pensioenfonds Astellas. Hij is gekozen namens de gepensioneerden. Zijn doel is om iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of krijgt uitgekeerd van Astellas te vertegenwoordigen. Hij had bij de start een speciale interesse: ontdekken waarom een pensioenfonds niet snel de pensioenen verhoogt. Geertjan: ‘Toen ik nog niet in het bestuur zat, vroeg ik me af waarom fondsen geen verhoging doen, terwijl er zoveel geld in kas zit. Om hierachter te komen stelde ik me kandidaat voor het bestuur van het pensioenfonds. Na 3 jaar heb ik meer kennis hierover. Het wel of niet kunnen verhogen, ligt niet alleen bij het bestuur, maar wordt voor een groot deel bepaald door de politiek. Ik weet nu hoe het zit en ik heb eindelijk mooi nieuws te vertellen!’

‘Maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk voor u’

‘In 2021 onderzochten we of onze deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden het belangrijk vinden dat we maatschappelijk verantwoord beleggen. De meesten vinden het belangrijk dat het pensioenfonds rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu. In 2021 interviewden we onze voorzitter Dick Vis en secretaris Norma van den Berg over dit onderwerp.’

‘Eindelijk mag het, we verhogen voor iedereen het pensioen!’

‘Zoals ik in mijn inleiding al zei, is het niet alleen aan het bestuur om te besluiten of de pensioenen omhoog kunnen. We moeten ons houden aan de regels van de pensioenwet. Een van deze regels is dat de beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. van het pensioenfonds een minimale hoogte moet hebben. Sinds juli 2022 mag door een tijdelijke wetgeving een pensioenfonds al verhogen bij 105%. En, de sociale partners moeten de intentie hebben uitgesproken om mee te verhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor werd het voor ons fonds mogelijk om de verhoging van de pensioenen te doen. Dit doen we voor iedereen. Dus onze deelnemers, oud-deelnemers én gepensioneerden. Iedereen heeft hier voordeel van, niet alleen de mensen die al met pensioen zijn. Ook de deelnemers die nu nog opbouwen en oud-deelnemers krijgen deze verhoging.’

‘Het nieuwe pensioenstelsel’

‘Vorig jaar vroegen wij uw voorkeur voor het nieuwe pensioenstelsel. De meesten gaven aan een voorkeur te hebben voor een pensioenuitkering die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Op onze website staat sinds december 2021 een nieuwsbericht over het onderzoek en de resultaten.

De echte keuze ligt bij de sociale partners. Dit zijn de werkgevers en de vakbonden. Mijn tip is om uzelf goed te informeren over het nieuwe stelsel. Geef uw voorkeur door aan uw werkgever en uw vakbond. Zodat ze uw voorkeur meenemen in het uiteindelijke besluit. In ieder geval proberen we de opgebouwde rechten en de toekomstige rechten bij elkaar te houden.’

‘Steeds in gesprek over het nieuwe pensioenstelsel’

‘Natuurlijk nemen we als bestuur ook onze rol. We zijn er al een hele tijd mee bezig. In het najaar praten we er verder over met de sociale partners. Ook het verantwoordingsorgaan nemen we mee in dit proces. We hebben goed contact en we informeren elkaar over de ontwikkelingen.’

‘De toekomst van uw fonds’

‘Het aantal pensioenfondsen in Nederland daalt flink. Waar we 20 jaar geleden nog 1.000 fondsen hadden, zitten we nu op nog maar zo’n 200. De steeds strengere wet- en regelgeving heeft een grote invloed op deze daling. Het is nu lastiger om een eigen pensioenfonds draaiende te houden. Je ziet dat veel fondsen overstappen naar bijvoorbeeld een Algemeen Pensioenfonds. Dat is beter voor de kosten én je hebt minder menskracht nodig. Pensioenfonds Astellas kijkt er ook naar of het voor ons interessant is om een overstap naar een Algemeen Pensioenfonds te maken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. ‘