2021 in het kort

Beleggingsrendement

Het rendement over 2021 was 3,6%. We vergelijken ons resultaat met het resultaat van beleggers met dezelfde soort beleggingen. Dat noemen we een ‘benchmark’. In 2021 presteerden we beter dan de benchmark. Die was 2,2%.

Meer weten over ons beleggingsrendement en de benchmarks? Ga dan naar bladzijde 52 van ons jaarverslag.